سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

امامزاده سه گنبدان اشتهارد - show-content

 

 

امامزاده سه گنبدان اشتهارد

امامزاده سه گنبدان اشتهارد


 

امامزاده سه گنبدان اشتهارد

در روستاي رحمانيه امامزادگان زيد و رحمان يا سه گنبدان از نوادگان امام جعفر صادق (ع) در كنار راه اصلي كرج به اشتهارد قرار دارند. بناي امامزاده متعلق به قرون 7 و 8 هجري است كه از نظر معماري داراي وي‍ژگي خاصي بوده، و يكي از بناهاي شاخص مذهبي در منطقه محسوب مي شود. اين بنا داراي سه گنبد خانه و متعلق به سه دوره تاريخي است، بطوري كه گنبد شرقي متعلق به دوره ايلخاني، گنبد غربي متعلق به دوره تيموري و گنبد شمالي در زمان صفويه به بنا الحاق شده است.

Se-Gonbadan Imamzade in Eshtehard
In Rahmaniye village, Imamzade Zeyd and Imamzade Rahman or Se-Gonbadan are descendants of Imam Ja'far Sadeq. The shrine is located next to Karaj – Eshtehard main road. The construction of Imamzade backs to 7 or 8 centuries and is a remarkable religious construction. The Shrine has 3 domes that were built in 3 different periods. Eastern dome belongs to Ilkhanate, western dome to Tymurid, and northern dome to Safavid