سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

امامزاده سلیمان در اشتهارد - show-content

 

 

امامزاده سلیمان در اشتهارد

امامزاده سلیمان در اشتهارد


 

امامزاده سليمان (ع) اشتهارد

بناي امامزاده سليمان در 6 كيلومتري شرق اشتهارد متعلق به دوره صفويه در كنار جاده كرج- اشتهارد قرار دارد. امامزاده سليمان يكي از نوادگان امام موسي كاظم (ع) و از زيارتگاههاي مشهور منطقه محسوب مي شود. بناي امامزاده متشكل از يك طاق نماي ورودي و رواقها و گنبدخانه است. فضاي چهارگوش داخل گنبدخانه با طاق نماهايي به شكل هشت ضلعي و سپس توسط طاق بندهاي متناسبي به 16 ضلعي تبديل شده است.


Imamzade Soleiman in Eshtehard
Imamzade Soleiman tomb is six kilometers from Eshtehard. The tomb was constructed at Safavid time. Imamzade Soleiman is one of desendants of Imam Moosa Kazem and his tomb is a famous shrine in Eshtehard. The construction of Imamzade included arcades, porch and dome. Quadrilateral space of dome with Octagonal arcades become proportionally 16 sided.