حمایت از کالای ایرانی | یک‌شنبه، ۶ خرداد ۱۳۹۷

اقتصاد پویا انتخابات 1

 تهیه کننده : مجید اسکندری

 گزارشگر: حامد موذن فردوس

 تصویربردار: گروه تولید

 تدوین: سعید محبی

گزارش انتخاباتی اقتصاد پویا یکی از آیتم های برنامه اقتصاد پویا که به مسائل مربوط به انتخابات می پردازد.

سال تولید: 1396