افتتاح پخش زنده اینترنتی سیمای استانی البرز

افتتاح پخش زنده اینترنتی سیمای استانی البرز


با راه اندازی پخش زنده اینترنتی و از طریق سایت صدا و سیمای مرکز البرز ، هم استانی های عزیز می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی http://alborz.irib.ir شبکه سیمای البرز را بر روی بستر IT دریافت نمایند.

به منظور راه اندازی سیستم فوق، زیرساختهای لازم اجرا گردید که اهم آنها عبارت اند از: راه اندازی شبکه اینترنت و اینترانت با پهنای باند 50MB ، ایجاد بستر شبکه و...