حمایت از کالای ایرانی | دوشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۷

آغاز طرح ارزشیابی تشکل های تعاون روستایی البرز

مدیر اداره تعاون روستایی البرز گفت: طرح ارزشیابی شرکت های تعاونی روستایی، کشاورزی و زنان در این استان آغاز شد.

آغاز طرح ارزشیابی تشکل های تعاون روستایی البرز

فردین شمس افزود: به منظور تحقق و عملیاتی کردن بند 27 از ماده 3 اساسنامه و نیز مطابق با شاخص های اعلامی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مبنی بر نظارت، مراقبت و راهنمایی در فعالیت های اقتصادی- اجتماعی و کشاورزی، تشکل ها و تعاونی های تحت پوشش، این سازمان و ساختارهای مدیریتی و اقتصادی اتحادیه ها و شرکت های تعاونی روستایی مورد ارزشیابی دقیق و کامل قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه این طرح از اواسط آذر ماه آغاز و تا اواسط دی ماه سال جاری ادامه خواهد داشت، اظهار داشت: این طرح با هدف بهبود کیفی و کمی انجام وظایف، ارائه خدمات توسط تعاونی ها، شناسایی نقاط ضعف و قوت، تهدیدها و فرصت های موجود برای نیل به اهداف موردنظر و نیز شناسایی ابتکارات، خلاقیت ها و تقویت ارکان تعاونی ها را مورد ارزشیابی قرار می دهد.
وی ادامه داد: طرح ارزشیابی شرکت های تعاونی روستایی، کشاورزی و زنان طبق فرم های مشخص شده انجام توسط کارشناسان مربوطه انجام خواهد شد.
شمس افزود: در فرم های تهیه شده برای اجرای طرح ارزشیابی، میزان دارایی های جاری و غیرجاری، میزان بدهی، سود یا زیان شرکت و وضعیت پرسنل در شرکت های تعاونی روستایی، کشاورزی و زنان، اتحادیه، پیگیری آگهی تغییرات و اوراق مجامع، واخواهی های حسابرسی، ترازنامه های سه سال اخیر، تمام اسناد و مدارک اموال، دارایی ها، چکها، گواهینامه های آموزشی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی با تاکید براجرای طرح ارزشیابی تعاونی ها، خاطر نشان کرد: اجرای این طرح در جهت ارتقاء فعالیت های تعاونی ها با روشی نو و با اهمیت در جهت پیشبرد اهداف شبکه تعاون روستایی انجام می شود و کارشناسان و مسئولان با بررسی و تحلیل مناسب می توانند فعالیت های اقتصادی، بازرگانی و کشاورزی تشکل ها و تعاونی ها را به نحو تاثیرگذاری افزایش دهند.
شمس تاکید کرد که تشکل ها باید در این طرح همکاری لازم را با تیم ارزشیابی سازمان داشته باشند تا موارد به صورت دقیق ، جامع و کامل ثبت شود که در آینده شاهد پیشرفت روز افزون این تشکل ها باشیم.