اطلاعیه در خصوص جوایز

برندگان مسابقه گوش به زنگ جهت دریافت جوایز خود می توانند در روز دوشنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت 9 الی 14 با مراجعه به واحد روابط عمومی صداوسیمای مرکز البرز جوایز خود را دریافت نمایند.

از هرگونه مراجعه در روزهای دیگر لطفا خودداری نمایید.