آش البرز

آش البرز


 

 

آش البرز

منطقه البرز نیز مانند دیگر مناطق از رسم و رسوم های خاص خود  برخوردار است. آش البرز نوعی آش محلی است که نحوه تهیه آن مختص به این منطقه می باشد. این فیلم با نگاهی ویژه به این سنت در مناطق  استان البرز توجه نموده است.

alborz soup in the provins west country famus on the people in a funny vacation day