سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

اسامی برندگان جشن انقلاب 1392/11/19 - show-content

 

 

اسامی برندگان جشن انقلاب 1392/11/19

اسامی برندگان جشن انقلاب 1392/11/19


برندگان مسابقه برنامه جشن انقلاب

1392/11/19

نام پدر

نام و نام خانوادگی

 

 
شعبانعلی توکل قاسمی
علیرضا الهه شفیعی
حسین محمدجواد مؤذی نیا
صادق زهرا سوری
علی حسین علی ا... وردی
علی اکبر طیبه قوامی راد
عباس سید محسن میرباقری
محمد مهدی فائزه زرآبادی پور
علی عباس رضا حاجی نصری
فاطمه عیوضی تلواری ازبرعلی