سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۴ مرداد ۱۴۰۰

اسامی برندگان جشن انقلاب 1392/11/21 - show-content

 

 

اسامی برندگان جشن انقلاب 1392/11/21

اسامی برندگان جشن انقلاب 1392/11/21


برندگان مسابقه برنامه جشن انقلاب

1392/11/21

شماره موبایل

نام و نام خانوادگی

 

 
5340***0912 سیده ژیلا شمس
3787***0912 علی عزیز پور
3977***0939 فرزانه نادر بیگی
9769***0912 معصومه جزنی
3008***0933 آنوش جمشیدی
4785***0935 مهسا کریمی
9849***0938 زهرا رضا زاده