ارسال های شما

ارسال های شما


بینندگان وب سایت صداوسیمای مرکز البرز می توانند در صورت تمایل به ارسال آثار خود در خصوص ماه رمضان در قالب پادکست، عکس و ویدئو از اینک زیر استفاده کنند.

برای ارسال اینجا را کلیک کنید.

شایان به ذکر است فایل های ارسالی شما در صورت تایید با نام خودتان بر روی وب سایت مرکز البرز بارگذاری می گردد.