ارتودنسی دندان

ارتودنسی چیست و هدف از ارتودنسی کدام است؟ ارتودنسی به معنی ردیف کردن دندان ها می باشد. هدف از این کار، مرتب کردن دندان های فک بالا یا فک پایین و یا هر دو فک می باشد، ولی دو نکته مهم دیگر را نیز به طور هم زمان باید در نظر داشت: 1- دندان های مرتب شده در دو فک به خوبی بر روی یکدیگر قرار گیرند تا عمل جویدن به بهترین نحو ممکن انجام شود. 2- حرکات دندانی به آهستگی و با حداقل آسیب انجام شود تا موقعیت جدید دندان ها تغییر نکند یا دندان ها صدمه نبینند. در تصویر سمت راست شماره 1 دندان های نامنظم را نشان می دهد. شماره 2 عمل ارتودنسی بر روی دندان ها و شماره 3 دندان های منظم را بعد از ارتودنسی نشان می دهند. درمان در ارتودنسی چه مدت طول می کشد و مراحل آن کدام است؟ درمان های جامع ارتودنسی بر خلاف سایر درمان های دندان پزشکی، نسبتا طولانی تر می باشند و به طور متوسط حدود 2 تا 3 سال به طول می انجامد. در این ارتباط چگونگی حرکت دندان ها، حتی برای دندان پزشکان نیز جالب و گاهی اوقات حیرت انگیز است. با اعمال نیرو به دندان ها بخشی از استخوان اطراف دندان خورده شده و بخش دیگری ساخته می شوند. اگر ناهنجاری فکی وجود نداشته باشد و فقط بی نظمی دندانی مشکل اصلی بیمار باشد، بهتر است درمان تا رویش همه دندان های دایمی یعنی حدود 12 سالگی به تعویق بیفتد. دندان های شیری چند تا بوده و روش مراقبت از آنها چگونه است؟ قبل از رویش دندان های دایمی، 20 دندان شیری در دهان کودک وجود دارد و پس از افتادن هر کدام از آن ها، یک دندان دایمی باید جایگزین آن شود. البته حدود 6 تا 7 سالگی در انتهای دندان های شیری در هر طرف و در هر فک یک دندان دایمی رویش می یابد که اتفاقا مهم ترین دندان دایمی است که در شمارش دندان ها باید آنها را نیز در نظر داشت. حفظ دندان های شیری، مهم ترین راه پیشگیری از بروز بی نظمی های دندانی یا حداقل پیچیده تر شدن آنهاست.

The main parts of the engine: Cylinder engine is the heart of the piston up and down inside it. Mvtvhayy with a cylinder that this type of engines used in lawn mowers. But most cars have more than one cylinder (cylinder 4,6,8). In a multi-cylinder engine, the cylinders usually are arranged in one of three modes: linear, V-shaped (creek Ginny) or flat is shown in the figure below: Mvtvrkhty cylinders arranged in a line in a row. Ginny estuary engine cylinders in this case in two rows that are certain angle to each other. Flat engine cylinders in this case in two rows opposite each other. Different modes of the cylinders, different advantages and disadvantages, which include softness, cost and appearance, so the advantages and disadvantages of each type of motor to fit the specific vehicle. Let's take a more detailed look at some parts of the engine. Car Pile: Candle suppliers spark that ignited the fuel-air mixture to combustion can occur. Ignition practice for the proper functioning of other parts must be done at the right time and the right. Valves: Inlet and outlet valves are open at the right time to enter the fuel-air mixture and exhaust gases are discharged. Note that both valves are closed during the course of compression and combustion and combustion chamber is sealed to make. Piston: The piston is a cylindrical piece of metal that goes up and down inside the cylinder. Piston rings: The distance between the outer wall of the piston, piston rings and cylinder walls are sealing. Rings are used for the following purpose: • prevent the leakage of air-fuel mixture and exhaust gas from the combustion chamber into the crankcase during the compression and combustion stroke. • preventing oil leakage into the combustion chamber, burning and reduce the amount of the abatement. Because most cars burning oil, and must be added per 1,500 kilometers of oil, the engine and the wheels can not wear a long time to properly seal the combustion chamber. Rod: Connecting rods, piston connected to the crankshaft. Which can both rotate and move the piston end angle and crankshaft rotates. Crankshaft : Reciprocating motion of the piston to the crankshaft rotational motion is converted. Chamber oil sump: Carter crankshaft surrounds that contains some oil that is accumulated in the oil chamber.





جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ

روستای برغان در دهستان برغان بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ در غرب استان البرز و در کوه‌های البرز و در میان کرج و...
«آجین دوجین» یکی از روستاهای بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ با قدمتی سه هزار ساله است. این روستا از شمال به روستای...
.
.
حضور استاندار البرز در منزل شهید محمد حسن فهمیده  و ادای احترام به این شهید