سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

احسان لشگری - show-content

 

 

احسان لشگری

احسان لشگری   

احسان لشگری

احسان لشگری، کشتی‌گیر آزادکار ایرانی زاده ی شهریورماه ۱۳۶۴ در شهرستان قزوین است. رکورد های احسان لشکری شامل ۶ مدال طلا، ۲ نقره، ۲ برنز (۱ مدال المپیک – ۶ مدال جهان – ۳ مدال آسیایی) است. لشگری در المپیک لندن با شکست در دیداری نزدیک مقابل شریف شریف‌اف آذربایجانی، به نشان برنز دست یافت. دارنده مدال برنز رقابتهای کشتی آزاد المپیک ۲۰۱۲ لندن با بیم و تردید بسیار به آینده ورزشی خود فکر میکند که این وضع نشان میدهد مدال المپیک کوچکترین حاشیه امنی برای او ایجاد نکرده است. احسان لشگری از یک سو به کسب مدال طلای بازیهای آسیایی اینچوان و حضور در المپیک ۲۰۱۶ می اندیشد و از سوی دیگر وجود مشکلات متعدد بر سر راهش، تفکر خداحافظی از تشک کشتی را برای او ایجاد کرده است.


Ehsan military , freelancers Iranian wrestler born in September 1364 in the city of Qazvin . E. Record army, including 6 gold, 2 silver , 2 bronze ( 1 Olympic medals - six world medals - three medals in Asian ) is. With the London Olympics approaching military defeat against Sharif Shryfaf meeting of Azerbaijani , the show won a bronze . London 2012 Olympic freestyle wrestling bronze medalist race with a lot of fear and uncertainty about the future of our sport thinks that this situation illustrates the smallest margin of Olympic medals, his has not created a . Ehsan military on the one hand the gold medal at the Asian Games and the 2016 Olympic Aynchvan reflecting the existence of many problems on the way , thinking that he has retired from wrestling mats .