حمایت از کالای ایرانی | چهارشنبه، ۷ فروردین ۱۳۹۸

اتباع خارجی برای دریافت کارت کار به ادارات تعاون البرز مراجعه کنند

مدیرکل تعاون، کارو رفاه اجتماعی البرز گفت: اتباع افغانستانی و عراقی ساکن در این استان برای دریافت کارت کار می توانند به ادارات تابعه این اداره کل در شهرستان های تابعه مراجعه کنند.

اتباع خارجی برای دریافت کارت کار به ادارات تعاون البرز مراجعه کنند

اسماعیل خلیلی افزود: اتباع افغانستانی و عراقی استان البرز که دارای کارت کار موقت سال گذشته بوده و در طرح تمدید کارت اقامت آمایش12 اتباع افغانستانی و هویت11 اتباع عراقی در سال 96 شرکت و کارت خود را دریافت نموده‎اند می توانند برای دریافت کارت کار(پروانه کار) اقدام کنند.
وی اضافه کرد: این افراد می توانند از 26 آذرماه جاری به مدت یک ماه مدارک مورد نیاز شامل ارائه کارت اقامت آمایش12 و یک نسخه کپی از کارت آمایش12، ارائه اصل کارت کار موقت سال گذشته جهت درج در پرونده تبعه، ارائه اصل فیش واریزی تمدید کارت کار (پروانه کار) به مبلغ 2میلیون و 578 هزار ریال به حساب 2174416008001 بانک ملی ایران در وجه خزانه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز، ارائه 2 قطعه عکس تبعه مربوط به سال جاری، تکمیل فرم اطلاعات کارفرما و تبعه (افغانی/عراقی) بطور کامل با امضاء و اثر انگشت تبعه ،امضاء و مهر کارفرما و تحویل اصل فرم مربوطه بانضمام یک نسخه کپی از آن و ارائه یک نسخه از ثبت نام بیمه نامه حوادث در سامانه hayateamn.ir جهت ضبط در پرونده تبعه ارائه نمایند.