جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

آب سد طالقان به رجایی‌شهر رسید

 
 
 
به گزارش ایسنا منطقه البرز، داوود صادقی گفت: با اتمام عمليات لوله‌گذاري با هدف انتقال آب از تصفيه خانه آب شماره 2 به مخزن ذخيره پنج هزار مترمكعبي رجايي‌شهر به طول هزار و 120 متر و با هزينه 129 ميليون تومان، مناطق جديد ديگري زير پوشش آب سد طالقان قرار گرفت.
صادقي اظهار کرد: اين عمليات به منظور انتقال آب از تصفيه خانه آب مذكور در رجايي شهر به اين مخزن در خيابان شهرداري با قطر 400 ميليمتر اجرا شده است و مناطقي همچون شرق حيدرآباد، خيابان داريوش و غرب بلوار سه باندي رجايي شهر را زير پوشش قرار مي‌دهد.
وي افزود: پيش از اين حدود شش ماه قبل با تلاش نيروهاي آبرساني آبفاي رجايی‌شهر، با انتقال آب سه حلقه چاه به اين مخزن بهره‌برداري از آن آغاز شده بود و هم اكنون با آب تصفيه شده اختلاط يافته و علاوه بر افزايش كمي آب، كيفيت آب توزيعي در مناطق ياد شده نيز ارتقا يافته است.