سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

آبشار سمیرم - show-content

 

 

آبشار سمیرم

آبشار سمیرم


آبشار سمیرم در ۴ کیلومتری شرق سمیرم و در 160 کیلومتری جنوب اصفهان، در اعماق تنگه‌ای به همین نام، با دیواره‌های سنگی واقع شده است و آبشار زیبایی می باشد که به همراه طبیعت سبز آن و محیط کوهستانی اطراف آبشار ، خصوصا در فصول بهار و تابستان، گردشگران بسیاری را به خود جذب • می نماید. ارتفاع این آبشار ۳۵ متر است. در اطراف آن نیز محل‌هایی برای استراحت و اقامت گردشگران در نظر گرفته شده‌است .این مکان شب‌های بسیار سردی دارد حتی در تابستان. آبدهی آبشار سمیرم به طور متوسط حدود 5/1 تا 2 مترمکعب در ثانیه می باشد و شرایط محیطی خوب وآب وهوای مناسب سبب شده که گیاهان متنوعی در اطراف آبشار رشد و نمو نمایند. آب آبشار، شیرین و دائمی بوده و ازچشمه‌های مزارع جو و چشمه عزیزخان تامین می گردد. این آبشار كه آبش در دره نادر جریان می‌یابد، در گذشته 75 متر ارتفاع داشته؛ اما بر اثر فرسایش در سال‌های متمادی به30 الی 35 متر كاهش یافته و تنها در سال‌های پرآبی دوباره ارتفاع می‌گیرد. سالیان طولانی كه شاید هزاران سال باشد، سبب شده تا نرمی آب، خراش و شكافی بر سینه كوه ایجاد كند و آب از این شكاف بیرون می‌جهد. همسایگی آبشار و كوه با درختان و همنوایی آنها با پرندگان، درختان و جانوران در محل، چشم‌اندازی رویایی پدید آورده كه تنها باید به آنجا رفت و این همه زیبایی را به چشم بصیرت و حیرت دید و شکر گزار خداوند بود . زاگرس زیبایی‌های خیره‌كننده‌ای دارد که شاید یكی از جالب‌ترین آنها همین آبشار باشد. می‌گویند آبشار سمیرم، عروس زیبای سلسله كوه‌های زاگرس است.
Samirom waterfall 4km East Samirom and 160 km south of Tehran, at the bottom of the isthmic the same name, with stone walls and beautiful waterfall is located along the cascade mountains green nature and the environment, especially in spring and summer , attracts many tourists • track. The waterfall is 35 meters high. It also places to relax and stay around tourist nights are very cold places, this has been considered, even in summer. . Water Falls, sweet and constant Azchshmhhay and spring barley fields Zyzkhan funded. This cascade of water flows in the valley are rare, the last 75 meters tall, but years of erosion has been reduced to 30 to 35 meters and the height is again only in wet years. Many years, perhaps thousands of years, due to the softness of the water, scratches and cracks on the breast of the mountain, bring the water gap jump out.   Mountain Cascade neighborhoods and their conformity with the trees and birds, trees and animals on the landscape created only dream to go there and see all the beauty and wonder and thanksgiving to the vision of God. Zagros is perhaps one of the most dazzling beauty of this waterfall is. Waterfall say Semirom Zagros Mountain is a beautiful bride. Elam Elam-tourist areas tourist attractions and historical sights-sights Ilam Ilam Ilam-Natural