شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ادامه سینمایی 00:00
سریال پایتخت 4 00:30
دانستنی ها 00:35
مستند پزشکی (تکرار) 01:00
اقتصاد پویا (تکرار) 01:30
آواهای سرزمین ایران (تکرار) 02:15
سریال پایتخت 4 (تکرار) 02:45
مستند نگارستان 03:00
مسابقه فرمانده (تکرار) 04:00
مستند فیروزه 05:00
مناجات و اذان صبحگاهی 05:30
نغمه 06:00
کودکانه 06:30
آب و رنگ 07:15
مستند نگارستان 08:15
مسابقه فرمانده 09:00
دانستنی ها 10:00
مستند پزشکی 10:30
هنوز آواز می آید 11:15
انیمیشن سینمایی 16:00
خبر عصرگاهی 18:00
سریال پایتخت 4 20:00
سینمایی 22:00