شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شبکه نمایش 00:00 الی 14:00 00:00
شروع آنتن 14:00
یادگیری برتز 14:15
میان برنامه قاب سفید 14:45
مستند استوار چون کوه 15:00
فوتبال زنده 15:15
سریال رانت خوار کوچک 15:30
خبر عصرگاهی استان 18:00
میان برنامه 18:15
اقتصاد پویا 19:00
سریال رخصت 20:00
ارتباط زنده با مراکز 21:00
خبر شبانگاهی استان 22:00
قاب نما 22:15
فیلم سینمایی 22:30
پایان آنتن 23:59