شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سینمایی 00:00
سریال تعبیر وارونه یک رویا 02:30
مستند حیات وحش 03:30
مستند نگارستان 05:00
سریال تعبیر وارونه یک رویا 07:00
یه صبح دیگه (زنده) 08:00
خونه زندگی 10:00
آستان ملکوت (زنده) 11:03
دانستنی ها 12:54
فیلم سینمایی 13:30
خبر عصرگاهی 16:45
بومرنگ (برنامه کودک) 18:00
نگاه مردم (زنده) 19:00
خبر شبانگاهی 20:45
باغ ترانه 22:00
سریال تعبیر وارونه یک رویا 23:00