شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سینمایی 00:00
مستند نگارستان 02:00
مستند حیات وحش 03:30
سریال ریومادن 06:10
مستند ایلام 07:00
یه صبح دیگه (زنده) 08:00
خونه زندگی (تکرار) 10:00
آستان ملکوت (زنده) 11:03
سریال مرضیه 12:15
دانستنی ها 12:54
بومرنگ (تکرار) 13:30
سینمایی 15:00
خبر عصرگاهی 16:45
مسابقه ستاره چین ( زنده) 19:00
خبر شبانگاهی 20:45
ماه نشین (زنده) 22:00
سریال ریومادن 23:00