شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شبکه نمایش 00:00 الی 14:00 00:00
شروع آنتن 14:00
ترتیل قرآن مجید 14:15
طنز پیشگان 15:00
چشمه نور 15:15
اقتصاد مقاومتی 15:20
نقش مهر (تکرار) 16:00
خبر عصرگاهی استان 18:00
فیلم سینمایی 18:15
داستان حیات 20:00
شکرآباد 20:25
میان برنامه 20:50
با هم بخندیم 21:00
پایی که جا ماند 21:40
فیلم سینمایی 22:00
سینمایی 22:30
پایان آنتن 23:59