شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
بر آستان جانان 00:00
میزگرد در جستجوی فردا (تکرار) 00:45
سروستان (بازپخش) 02:00
نمایش 03:00
شبانه های یک شبه 03:30
افق روشن 04:00
میان برنامه و آنونس 04:30
زلال سخن 04:45
نوری انگار به مهمانی ما می آید 05:00
میان برنامه و آنونس 06:00
آهنگ زندگی 06:15
صبح البرز 06:30
اخبار سراسری 08:00
ایران زمین 08:35
آنونس و میان برنامه 08:50
پیام البرز و رادیوشهر 09:00
البرز من سلام 09:10
پیام البرز و رادیوشهر 10:00
صدای زندگی 10:10
افق روشن 11:15
صدای باران 11:45
اخبار سراسری 12:00
شب های ایران 12:30
دلبانگ 13:30
میان برنامه و آنونس 13:45
اخبار سراسری 14:00
میان برنامه و آنونس 14:45
پیام البرز و رادیوشهر 15:00
شنیدنی های تاریخ 15:15
راز غار یخ مراد 15:30
اخبار استان 16:00
هفت رنگ 16:15
خودمونی (نوجوان) 16:30
میان برنامه و آنونس 16:50
پیام البرز و رادیوشهر 17:00
عصرگاهی 17:05
موج ورزش 18:30
پیام البرز و رادیوشهر 19:00
قند و عسل 19:10
قطار سریع السیر 19:30
سروستان 20:00
اخبار سراسری 21:00
صدای شب 21:30
نمایش 23:00
شبانه های یک شبه 23:30