شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اخبار سراسری 00:00
شب های ایران 00:20
شبانه های یک شبه 02:00
بازپخش سروستان 02:30
این شرح بی نهایت 05:30
زورق باران 06:15
صبح البرز 06:30
اخبار سراسری 08:00
ایران زمین 08:35
صدای زندگی 10:10
صدای باران 11:10
قند و عسل 11:30
مصلای آدینه 12:00
وصال آفتاب 12:30
آیه ها و قصه ها 13:30
اخبار سراسری 14:00
اخبار استان 16:00
راز غار یخ مراد 16:30
قطار سریع السیر 17:30
روز خوب خدا 18:05
سروستان 18:30
اخبار سراسری 21:00